Velkommen

NAVIGERING PÅ NETTSIDEN MED MOBIL?
Hold telefon og brett vertikalt. Klikk på boksen Primary Menu,  øverst til høyre, eller på rødt felt, da kan du  utforske de ulike fanene. 

Som medlem i Zonta får du mulighet til å møte kvinner med forskjellig bakgrunn og yrke, for å få et fellesskap med kvinner med interesser som du selv, for å gjøre noe for andre – sårbare kvinner – gjennom Zonta’s projekter lokalt som globalt. Du får mulighet til å delta i og bli inspirert av interessante møter og diskusjoner om varierende emner, for å få et nasjonalt og internasjonalt netverk og for gjennom f.eks. en innsats i styre eller utvalg å oppnå personlig og profesjonell utvikling. Og ikke minst får du mulighet til å lære noen spennende kvinner å kjenne, å ha det hyggelig og morsomt og få en masse inspirasjon med hjem fra våre månedlige møter.

Se vår Facebookside Zonta Egersund og Omegn

Lenke til Zontas Internasjonale program

Lenke til ZISVAW (Zonta International Strategies to End Violence Against Women)

 

Zonta Internationals mål 2016-18:Les mere

 • Mål for ZI 2016-18
  BELIEVE – INVEST  – EMPOWER
 • International service:

– Opplæring for å eliminere Obstetric Fistula i Liberia.

 La oss lære: Madagaskar. Et integrert program for å skape muligheter for jenter til å realisere sine rettigheter til utdanning.

 • ZISVAW: (Strategies to End Violence Against Women)

–Holdningsarbeid for å utsette tidlige giftemål i Niger.

– Skape bærekraftig grunnlag for å håndtere menneskehandel og usikker migrasjon av kvinner og jenter i Nepal.

 • UTSETTE TIDLIG EKTESKAP I NIGER

  Tidlig ekteskap er en form for seksuell og kjønnsbasert vold med skadelige fysiske, sosiale og økonomiske effekter. Niger har den høyeste rate for barneektaskap i verden med 77 prosent av jentene gift i alderen 18 og 30 prosent gift i alder 15. 42% av jentene føder før de er 17 år. En stor andel av jenter i skolealder er ikke på skolen, og 73 prosent av jenter i alderen 15-19 år, kan ikke lese eller skrive.

  Zonta International har forpliktet US $ 1.000.000 til UNFPA for å redusere tidlig ekteskap og tidlig graviditet i utsatte samfunn i Niger.

  Hvordan Zonta hjelper

  Dette prosjektet er en del av et femårig (2013-2017) globalt UNFPA initiativ. Med Zonta Internationals støtte vil UNFPA nå 11 000 unge jenter over to år (2016-2018) med 400 000 medlemmer av deres lokalsamfunn som drar nytte av økt bevissthet.

  Zonta Internationals bidrag på USD 1.000.000 vil hjelpe:

  • Forbedre helsen til unge jenter
  • Sikre en utdanning for unge jenter
  • Beskytte unge jenter mot vold
  • Oppmuntre til at unge jenter får lederposisjoner
  • Bruk data for ungdoms beslutningstaking og advocacy
  • Støtte advocacy på nasjonalt nivå med ministre og parlamentet for å øke ekteskapsalderen til 18 år.
  • Advocacy på nasjonalt og regionalt nivå for håndhevelse av lover for å nå befolkningen.
  • Engasjere internasjonale byråer og det sivile samfunn for å koordinere innsatsen i arbeidet for å styrke unge jenters posisjon.

  Som et resultat vil unge jenter:

  • Utvikle helse, sosiale og økonomiske eiendeler.
  • Kjenne deres rettigheter og være i sterkere posisjon for å forsvare dem.
  • Være tryggere og ha et mål for beskyttelse mot vold.

BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGSMÅL

2030-dagsorden for bærekraftig utvikling og de 17 bærekraftige utviklingsmålene ble vedtatt i De forente nasjoner i september 2015. SDGene følger og utvider de åtte tusenårsmålene for utvikling (MDG), som ble vedtatt av regjeringer i 2000 og utløpt i slutten av 2015. SDGene forsøker å forandre løpet av det 21. århundre, og adresserer viktige utfordringer som fattigdom, ulikhet og vold mot kvinner. Disse målene vil lede verdensledere og det globale samfunnet når vi jobber sammen for å realisere menneskerettighetene til alle mennesker, utrydde fattigdom og beskytte planeten vår for fremtidige generasjoner.

Hver av de 17 bærekraftige utviklingsmålene er integrert i bærekraftig utvikling; Zonta Internationals primære fokus er imidlertid på mål nr. 5: Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter.

Bærekraftig utvikling – mål nr. 5 :

 • Slutte alle former for diskriminering mot alle kvinner og jenter overalt
 • Eliminere alle former for vold mot alle kvinner og jenter på den offentlige og private sfæren, herunder handel og seksuell og annen utnyttelse
 • Eliminere all skadelig praksis, for eksempel overfor barn, tidlig og tvunget ekteskap og kvinnelig kjønnslemlestelse
 • Anerkjenner og verdsetter ubetalt omsorg og hjemmearbeid gjennom å tilby offentlige tjenester, infrastruktur og sosialbeskyttelsespolitikk og fremme felles ansvar innen husholdningen og familien som nasjonalt tilpasset
 • Sikre kvinners fulle og effektive deltakelse og like muligheter for lederskap på alle nivåer av beslutningstaking i det politiske, økonomiske og offentlige liv
 • Sikre universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling og handlingsplanen i Beijing og utfallsdokumentene fra deres gjennomgangskonferanser
 • Foreta reformer for å gi kvinner like rett til økonomiske ressurser, samt tilgang til eierskap og kontroll over land og andre former for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning
 • Forbedre bruk av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å fremme empowerment av kvinner
 • Vedta og styrke lydpolitikk og håndhevbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke alle kvinner og jenter på alle nivåer

 

KLUBBFAKTA
Klubbnavn: Egersund og Omegn Zontaklubb

Klubbnummer: 13-04- 1609
Charterdato: 10. juni 1998
Møtedag: Hver 3. onsdag i måneden

Antall medlemmer: 48

Kontakt: Egersund og Omegn Zontaklubb

I 2019 utlyser ZI stipender til   veldedige organisasjoner som arbeider for å bedre kvinner/ jenters vilkår i lokalsamfunnet. Se lenke her: Centennial Grants


Kampanje 25. november til 10. desember