Egersund og omegn Zontaklubb støtter årets Tv aksjon «Barn, ikke brud.»

På FN dagen 24.oktober 2021 gir vi en donasjon til Zonta international sitt fond «International Service Fund». Donasjonen vi gir er på kr. 50.000,-.
Den er øremerket kampen mot barneekteskap som også er tema for årets TV aksjon «Barn, ikke brud.»

Vi stiller også som bøssebærere.