Program 2018-2019

 

22. august: Besøk på Titania

19. september:
Hotellet – Ample v/ Liv Merethe Mortensen

17. oktober: Biblioteket
Presentasjon av skjønnlitteratur

21. november:
Besøk på låven til Gudrun Årstad

16. januar: Hotellet.
Team Ualand

20. februar: Hotellet.
Arbeidsmøte

20. mars:
«Kreativ virksomhet-ingen dans på roser» m/ Miriam Løining

24. april: HotelletÅrsmøte.

15. mai:  Hotellet
«Kalaalitt Nunaat- Menneskenes land- Grønland» m/ Marit og Antje Berge

  1. juni: Nytt Zontaår:

19. juni: Hotellet
Byvandring

 

                  

Møtene holdes på Grand Hotell hver 3. onsdag i måneden kl. 19.00 dersom ikke annet er avtalt.