Utdanningsstipend 2018 med søknadsfrist 31.oktober 2018

Innen søknadsfristen var det kommet inn totalt 9 søknader. Behandlingen av søknadene pågår nå og vinneren vil bli informert straks resultatet foreligger. (17.11.18)

UTDANNINGSSTIPEND Zonta 2018

Utdanningsstipend

 

Årlig deler Egersund og omegn Zontaklubb ut et utdanningsstipend til kvinnelige masterstudenter:

Egersund og Omegn Zontaklubb

tilbyr en stipendordning for kvinnelige mastergradstudenter fra Bjerkreim, Egersund, Hå, Sirdal og Sokndal. Stipendet er på kr. 20 000,-. Det kan søkes 2 år på rad for et masterprogram, men det må søkes for hvert år. Stipendet utbetales for 1 år av gangen med kr. 20 000,-.

Stipendprogrammet er for kvinner i Bjerkreim, Egersund, Hå, Sirdal og Sokndal som søker høyere utdanning i Norge eller utlandet. Det er ingen aldergrense for stipendet men de fleste vil være mellom 20-30 år.Egersund og Omegn Zontaklubb ønsker å bidra til at kvinner fra Egersund og Dalane skal øke sin kompetanse og Zonta sitt formål er å hjelpe kvinner opp og frem.

Søknadsfristen er 31.oktober!!! Egersund og Omegn Zontaklubb forlanger at søker skal:

  • Gjennomføre en masteroppgave med tema
  • Delta på møte med Zonta for presentasjon
  • Delta på 1 møte i forbindelse med stipendutdeling
  • Levere årlig rapport om studieprogresjonen.
  • Levere årlig regnskap om hvordan de tildelte midlene har blitt brukt

Prosjektkomiteen står for grovsortering av innkomne søknader. Styret i Egersund og Omegn Zontaklubb står for den endelige utvelgelsen av stipendiater.

Tildeling av stipend 1 år garanterer ikke videre deltakelse i støtteordningen. Studieprogresjon, motivasjon og engasjement vil avgjøre om stipendmottaker vil kunne ta del i støtteordningen over en to års periode.

Last ned søknadsskjemaet

Søknaden sendes til:

Zonta Egersund og Omegn klubb v/prosjektkomiteen, e-post: Egersund og Omegn Zontaklubb