Utdanningsstipend 2019

UTDANNINGSSTIPEND Zonta 2019

Søknadsskjema kan lastes ned under fanen «Legater og stipender». Der finner du også mer informasjon om stipendordningen.

Stipendet blir delt ut på vårt 8.mars arrangement på Grand Hotell, vinner publiseres denne dagen.