Zonta 100 år i 2019

Onsdag 5. september hadde styret og komitélederne et felles møte i EOZ for å diskutere samarbeid, strategi og handlingsplaner, de ble servert verdens beste hjemmelagde eplekake signert Turid Rasten.

Fakta

 

 • Klubben vår har 60 medlemmer som representerer et bredt utvalg av yrker og interesser, og med aldersspredning fra småbarnsforeldre til besteforeldregenerasjonen.
 • En mangfoldig sammensatt klubb som gir mulighet for mange spennende og engasjerende dialoger, og som samtidig gir oss utviklingsmuligheter.
 • Vi arrangerer månedlige sammenkomster med sosialt og faglig innhold hver 3. onsdag i måneden. Vi møtes da oftest på Grand Hotel i Egersund, men kan også dra på turer/ arrangementer sammen.
 • Våre inntekter kommer hovedsakelig fra dugnadsarbeid, arrangementsinntekter, medlemsmøter o.l.

På klubbmøtene drøftes bl.a. våre prosjekter og dugnader:

 • Zonta-stipend til unge kvinner som tar høyere utdanning.
 • Zontapris til Årets kvinne.
 • Støtte til Krisesenteret.
 • Støtte til brystkreftvideo.
 • Luer til Kreftomsorg Rogaland. Klubben strikker luer til Kreftomsorg Rogaland for utdeling til kreftrammede.
 • Julehilsen til noen som trenger en klapp på skulderen.
 • Grøtsalg i Julebyen.
 • Deltakelse på Fayansens dag med salg av kaffe og vafler.
 • Arrangementer utenom klubbmøtene, f.eks. konserter og sammenkomster.
 • Klubben støtter aktivt de internasjonale prosjektene i regi av Zonta International.

Send en mail til presidenten dersom du ønsker å besøke oss.

Vi setter stor pris på besøk av medlemmer fra andre klubber!

Email:
Egersund og Omegn Zontaklubb

Medlemsavgift:
2000 pr år. inkluderer bevertning på møtene på Grand Hotel

Styret 2018/2019:
President: Siri Meling
Visepresident: Inger Grude Kapstad
Sekretær: Ellen Tone Aas
Kasserer: Mona T. Espeland
Medlemsansvarlig: Oddveig Skaara
Styremedlemmer: Turid Rasten og Torill Gyland
Internettansvarlig: Randi Karin Holmen

Kunne du tenke deg å bli medlem i Egersund og Omegn Zontaklubb?
Ta kontakt med en av oss i klubben! Ikke nøl hvis du har lyst!
Vi er alltid på jakt etter engasjerte mennesker som sammen med oss vil gjøre verden til ett bedre sted å være!