Årets stipendvinner!

Stipendvinner 2019 Dina Dobloug Solli

Stipendvinner 2018 Ida Wigestrand

Stipendvinner 2017 Ingrid Wik Hallaråker

Stipendvinner 2016 Heidel Marlen Johannessen og Zontas representant Liv Fredriksen
Stipendutdeling
Stipendutdeling 2015, Juliane Solbakke og Zontas representant Tordis Stenberg

UTDANNINGSSTIPEND 2016

 

Legater og stipend

Utdanningsstipend 

Årlig deler Egersund og omegn Zontaklubb ut et utdanningsstipend til kvinnelige studenter fra klubbens geografiske område som tar utdanning på minimum mastergradsnivå. Kriterier for tildeling:
Kvinner som tar høyere utdannelse (tilsvarende minimum master) fortrinnsvis innen teknologi, matematikk eller naturvitenskap.
Stipendet er på 20.000 kroner. For 2021 er søknadsfristen 15. november. 

Det ble ikke utdelt stipend i 2020 pga koronasituasjonen.

Her kan du lese mer og laste ned søknadsskjema:

Les mer

Egersund og Omegn Zontaklubb

tilbyr en stipendordning for kvinnelige studenter som tar utdanning på minimum mastergradsnivå fortrinnsvis innen teknologi, matematikk eller naturvitenskap. Stipendet er på kr.20 000,-. Det er en engangsutbetaling til den aktuelle kandidaten, og deles ut 8. mars. 

Stipendet kan gis til kvinner i klubbens geografiske område som fyller kriteriene for tildeling.

Det er ingen aldergrense for stipendet men de fleste vil være mellom 20-30 år. Egersund og Omegn Zontaklubb ønsker å bidra til at kvinner fra klubbens geografiske område skal øke sin kompetanse og Zonta sitt formål er å hjelpe kvinner opp og frem.

Søknadsfristen er vanligvis i november. Egersund og Omegn Zontaklubb ber om at søker skal:

  • Gjennomføre en masteroppgave med tema
  • Delta på møte med Zonta for presentasjon
  • Delta på 1 møte i forbindelse med stipendutdeling
  • Levere årlig rapport om studieprogresjonen.
  • Levere årlig regnskap om hvordan de tildelte midlene har blitt brukt

Prosjektkomiteen har ansvar for søknadsprosessen, innstiller og vedtar kandidat til lokalt utdanningsstipend.
Utvelgelseskriterier for komiteen:
1. Faglige
2. Aktuelle nye studier
3. Framtidsrettet
4. Samfunnsnyttig
5. Helse, folkehelse, mestring
6. Velferdsteknologi

Last ned søknadsskjemaet

Søknaden sendes til:

Zonta Egersund og Omegn klubb v/prosjektkomiteen, e-post: Egersund og Omegn Zontaklubb

Send søknaden til Egersund og Omegn Zontaklubb

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vinneren av stipendet 2021 var Ida Vinningland.
Hun studerer industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, hvor hun tar en teknologiretning innen energi og miljø, samt en hovedprofil innen strategi. Denne utdanningen ønsker hun å bruke til å i fremtiden kunne gjøre en forskjell, og arbeide seg opp i en stilling hvor hun kan ta avgjørelser som er med på å gå mot mer fornybare energikilder. Egersund Zontaklubb ser dette som en framtidsrettet og utradisjonell utdanning helt i tråd med våre kriterier for tildeling. Lykke til Ida!

Vinneren av stipendet for 2019 ble kunngjort 8.mars 2020.

Vinneren var Dina Dobloug Solli som er ferdig utdannet klinisk ernæringsfysiolog våren 2020. Hun ønsker å spre kunnskap om god ernæring, som bidrar til god helse gjennom livet. Spesielt har hun vært med i et forskningsprosjekt som går ut på å undersøke hva tang- og tareprodukter inneholder. Tang og tare er spennende ny mat fra havet. Flere ønsker å spise mer bærekraftig, og bruker tang og tare, noe som er lett tilgjengelig for mange i Norge.

Gratulerer til Dina!

Stipendvinner 2018 var Ida Wigestrand

Stipendvinner 2017 var Ingrid Wik Hallaråker som studerer i Toulouse i Frankrike. Hun er snart ferdig som bygningsingeniør, samtidig som hun studerer til arkitekt!

Stipendvinner i 2016 ble Heidel Marlen Johannessen som studerer medisin i Polen. Stipendet ble delt ut på konserten 17. februar. Du kan lese mer om dette i Dalane Tidende:

Stipendvinner 2016

«Egersund og Omegn Zonta-klubb har i fleire år delt ut stipend til kvinnelege mastergradstudentar frå distriktet. I kveld blei legestudent Heidel Marlen Johannessen (25) tildelt stipendet.
Heidel Marlen Johannessen studerer i Polen. Ho går på Poznan University of Medical Science på femte året. Ho har eitt år igjen av studiet før ho kan søkja jobb som turnuslege.
Legestudenten frå Hellvik set stor pris på å bli tilgodesett med eit stipend.
– Det er veldig dyrt å studera i Polen. Stipendet vil hjelpa godt på økonomisk, seier ho.
Tildelinga fann stad under eit arrangement på Grand Hotell i kveld. Brit-Synnøve Johansen song Piaf, og Arnt Olav Klippenberg kåserte.»

Zonta International utdeler hvert år legater og anerkjennelser til kvinner:

Internasjonale utdanningsprogram

Amelia Earhart stipend  gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år. I 2007 fikk 35 kvinner fra 16 land tildel stipend. Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.

Jane M. Klausman stipend. Stipendet gis til kvinner som søker mot en ledende posisjon i næringslivet og studerer andre eller tredje året på universitet eller høyskole. Distriktet utpeker en stipendiat som får 10 000 kroner i stipend. Zonta International velger seks stipendiater blant dem som er utpekt av distriktene. Disse seks får 5000 US dollar hver. Søkeren skal studere ved universitet eller høyskole og gå andre eller tredje år i studiet. Hun skal ha vist gode studieresultater og ha som mål å fullføre en forretningsrettet linje ved høyskole eller universitet. Hun skal skrive en oppgave om sine fremtidige studieplaner og hvordan stipendet hun søker kan hjelpe henne å nå sine mål.

Se øvrige opplysninger i  lenkene.

Young Women in Public Affairs Awards 
Det deles  hvert år ut en pris i hvert av Zontas distrikt på 1.000 USD og 10 internasjonale priser på hver 4.000 USD. Prisen er rettet mot unge kvinner mellom 16 og 19 år, som har vist lederevner og samfunnsmessig engasjement for eksempel gjennom frivillig arbeid. Programmet gjennomføres lokalt, regionalt og internasjonalt. Les mer her.

Prisen ble etablert i 1990 av tidligere leder for Zonta International, Leneen Forde

Se øvrige opplysninger i  lenkene.

 

Les mer om Zontas legater her: http://www.zonta.org/Global-Impact/Education