Stipendvinner 2018 Ida Wigestrand

Stipendvinner 2017 Ingrid Wik Hallaråker

Stipendvinner 2016 Heidel Marlen Johannessen og Zontas representant Liv Fredriksen
Stipendutdeling
Stipendutdeling 2015, Juliane Solbakke og Zontas representant Tordis Stenberg

UTDANNINGSSTIPEND 2016

 

Legater og stipend

Utdanningsstipend 

Se årets annonse her

Vinneren av stipendet for 2018 ble kunngjort 8.mars 2019. Vinneren var Ida Wigestrand som tar mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi ved Universitetet i Oslo. Hun deltar i et forskningsprosjekt ved Sunnaas sykehus, der det forskes på effekten av språktrening for afasirammede ved hjelp av videokonferanse. Denne forskningen har som mål å utvikle behandlingsstrategier som kan intensivere behandlingen av afasipasienter.

Gratulerer til Ida!

Søknadsfrist var 31. oktober!

Årlig deler Egersund og omegn Zontaklubb ut et utdanningsstipend til kvinnelige masterstudenter:
Stipendet er på 20.000 kroner.

Her kan du lese mer og laste ned søknadsskjema:

Les mer

Egersund og Omegn Zontaklubb

tilbyr en stipendordning for kvinnelige mastergradstudenter fra Egersund og Dalane. Stipendet er på 20 000,- kr . Det kan søkes 2 år på rad for et masterprogram, men det må søkes for hvert år. Stipendet utbetales for 1 år av gangen med 20 000,- kr.

Stipendprogrammet er for kvinner i Bjerkreim, Egersund, Hå, Sirdal og Sokndal som søker høyere utdanning i Norge eller utlandet. Det er ingen aldergrense for stipendet men de fleste vil være mellom 20-30 år.Egersund og Omegn Zontaklubb ønsker å bidra til at kvinner fra Egersund og Dalane skal øke sin kompetanse og Zonta sitt formål er å hjelpe kvinner opp og frem.

Søknadsfristen er 31.oktober!!! Egersund og Omegn Zontaklubb forlanger at søker skal:

  • Gjennomføre en masteroppgave med tema
  • Delta på møte med Zonta for presentasjon
  • Delta på 1 møte i forbindelse med stipendutdeling
  • Levere årlig rapport om studieprogresjonen.
  • Levere årlig regnskap om hvordan de tildelte midlene har blitt brukt

Prosjektkomiteen står for grovsortering av innkomne søknader. Styret i Egersund og Omegn Zontaklubb står for den endelige utvelgelsen av stipendiater.

Tildeling av stipend 1 år garanterer ikke videre deltakelse i støtteordningen. Studieprogresjon, motivasjon og engasjement vil avgjøre om stipendmottaker vil kunne ta del i støtteordningen over en to års periode.

Last ned søknadsskjemaet

Søknaden sendes til:

Zonta Egersund og Omegn klubb v/prosjektkomiteen, e-post: Egersund og Omegn Zontaklubb

Send søknaden til Egersund og Omegn Zontaklubb

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Stipendvinner 2017 var Ingrid Wik Hallaråker som studerer i Toulouse i Frankrike. Hun er snart ferdig som bygningsingeniør, samtidig som hun studerer til arkitekt!

Stipendvinner i 2016 ble Heidel Marlen Johannessen som studerer medisin i Polen. Stipendet ble delt ut på konserten 17. februar. Du kan lese mer om dette i Dalane Tidende:

Stipendvinner 2016

«Egersund og Omegn Zonta-klubb har i fleire år delt ut stipend til kvinnelege mastergradstudentar frå distriktet. I kveld blei legestudent Heidel Marlen Johannessen (25) tildelt stipendet.
Heidel Marlen Johannessen studerer i Polen. Ho går på Poznan University of Medical Science på femte året. Ho har eitt år igjen av studiet før ho kan søkja jobb som turnuslege.
Legestudenten frå Hellvik set stor pris på å bli tilgodesett med eit stipend.
– Det er veldig dyrt å studera i Polen. Stipendet vil hjelpa godt på økonomisk, seier ho.
Tildelinga fann stad under eit arrangement på Grand Hotell i kveld. Brit-Synnøve Johansen song Piaf, og Arnt Olav Klippenberg kåserte.»

Zonta International utdeler hvert år legater og anerkjennelser til kvinner:

Internasjonale utdanningsprogram

Amelia Earhart stipend  gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år. I 2007 fikk 35 kvinner fra 16 land tildel stipend. Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.

Jane M. Klausman stipend. Stipendet gis til kvinner som søker mot en ledende posisjon i næringslivet og studerer andre eller tredje året på universitet eller høyskole. Distriktet utpeker en stipendiat som får 10 000 kroner i stipend. Zonta International velger seks stipendiater blant dem som er utpekt av distriktene. Disse seks får 5000 US dollar hver. Søkeren skal studere ved universitet eller høyskole og gå andre eller tredje år i studiet. Hun skal ha vist gode studieresultater og ha som mål å fullføre en forretningsrettet linje ved høyskole eller universitet. Hun skal skrive en oppgave om sine fremtidige studieplaner og hvordan stipendet hun søker kan hjelpe henne å nå sine mål.

Se øvrige opplysninger i  lenkene.

Young Women in Public Affairs Awards 
Det deles  hvert år ut en pris i hvert av Zontas distrikt på 1.000 USD og 10 internasjonale priser på hver 4.000 USD. Prisen er rettet mot unge kvinner mellom 16 og 19 år, som har vist lederevner og samfunnsmessig engasjement for eksempel gjennom frivillig arbeid. Programmet gjennomføres lokalt, regionalt og internasjonalt. Les mer her.

Prisen ble etablert i 1990 av tidligere leder for Zonta International, Leneen Forde

Se øvrige opplysninger i  lenkene.

 

Les mer om Zontas legater her: http://www.zonta.org/Global-Impact/Education